Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Hoạt Động Hội SV
thông báo về các chương trình tết PDF 打印 E-mail
周四, 2010年 12月 30日 03:35

một số thông báo trong dịp tết năm nay. các chi hội down thông báo về rồi triển khai nha.

 

THÔNG BÁO SỐ 01

V/v Phân công Ban chỉ huy chiến dịch và phân công phụ trách các chương trình trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2011

 

THÔNG BÁO số 2

V/v tổ chức Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” TP. Hồ Chí Minh lần I – năm 2011

阅读全文...
 
Kế Hoạch Xuân Tình Nguyện 2011 PDF 打印 E-mail
周四, 2010年 12月 30日 02:51

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

___

BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2011

Số: 73/TB-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO SỐ 01

V/v Phân công Ban chỉ huy chiến dịch và phân công phụ trách các chương trình trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2011

____

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-HSV ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội sinh viên Thành phố về việc tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần 7 - năm 2011, nhằm đảm bảo cho công tác điều hành, chỉ đạo, Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân tình nguyện 2011 thông tin một số nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Phân công nhiệm vụ các đồng chí phụ trách điều hành các nội dung công việc:

- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn: Phụ trách chung, trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành Đoàn, Hội sinh viên thành phố, vận động nguồn tài trợ.

- Đ/c Phạm Đại Anh Tuấn - Chỉ huy phó Thường trực chiến dịch: Phụ trách điều hành các nội dung của chiến dịch, theo dõi, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, vận động tài trợ, xây dựng kịch bản và điều hành Lễ ra quân Chiến dịch; trực tiếp theo dõi chương trình “Lời yêu thương gửi muôn nơi”.

- Đ/c Dương Trọng Phúc - Chỉ huy phó chiến dịch: tham gia vận động tài trợ, phụ trách công tác chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp theo dõi chương trình “Xuân về trên mái ấm, nhà mở, bệnh viện”.

- Đ/c Nguyễn Minh Đỗi – Thường trực Ban Chỉ huy chiến dịch: cùng tham gia phụ trách tuyến nội dung, công tác tuyên truyền, ban hành các văn bản của chiến dịch, lập phương án tuyên truyền (báo chí, truyền hình, website…); trực tiếp theo dõi chương trình “Xuân về vùng sâu”.

- Đ/c Lê Nguyễn Nam: phụ trách văn phòng của Chiến dịch, công tác hậu cần, phân bổ đồng phục, Thẻ chiến sĩ, Giấy chứng nhận; công tác an ninh, an toàn của Chiến dịch, trực tiếp theo dõi chương trình “Biến block lịch cũ, băng catsette, radio thành sách nói cho người khiếm thị”.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy và các cụm Hội Sinh viên viên phụ trách các chương trình:

- Chương trình 1: Biến block lịch cũ, băng catsette, radio thành sách nói cho người khiếm thị: Phân công Đ/c Nguyễn Ngọc Linh (ĐT: 0906.775.686) phụ trách, phối hợp cùng Hội Sinh viên các trường cụm 1 chủ trì tổ chức.

- Chương trình 2: “Lời yêu thương gửi muôn nơi”: Phân công Đ/c Huỳnh Thanh Trực (ĐT: 01669.838.375) phụ trách, phối hợp cùng Hội Sinh viên các trường cụm 5 chủ trì tổ chức.

- Chương trình 3: “Xuân về trên mái ấm, nhà mở, bệnh viện”: Phân công Đ/c Phạm Trường Sinh (ĐT: 0989.657585), Đ/c Nhữ Thị Thu Huyền (ĐT: 0906.595.900) phụ trách khu vực nhà mở, mái ấm; Đ/c Trương Lê Thu Thảo (ĐT: 0934.112.287) phụ trách khu vực bệnh viện. Phối hợp cùng Hội Sinh viên các trường cụm 2, 3 chủ trì tổ chức.

- Chương trình 4: “Xuân về với vùng sâu”: Phân công Đ/c Võ Ngọc Trâm (ĐT: 0907127534) phụ trách, phối hợp cùng Hội Sinh viên các trường cụm 4 chủ trì tổ chức.

* Nhiệm vụ của các đồng chí phụ trách các chương trình:

Lập phương án thực hiện chương trình, tiền trạm, khảo sát chuẩn bị các nội dung hoạt động, thực hiện công tác phối hợp giữa các trường với các đơn vị thực hiện công tác.

 

3. Về đăng ký tham gia chiến dịch:

Công tác đăng ký tham gia Chiến dịch phải đảm bảo nguyên tắc: căn cứ khả năng, điều kiện của trường và nội dung yêu cầu hỗ trợ của các đơn vị, các trường tổ chức lực lượng tham gia thực hiện các chương trình của chiến dịch

Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành yêu cầu các đơn vị đảm bảo số lượng chiến sĩ, làm việc và thống nhất nội dung hoạt động với địa phương, đơn vị nơi tổ chức hoạt động. Trong quá trình làm việc, những trường hợp phát sinh liên quan đến lực lượng, địa bàn và các vấn đề khác phải báo cáo ngay với Thường trực Ban Chỉ huy để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Để đảm bảo tiến độ công tác tổng hợp và chuẩn bị tổ chức các nội dung chiến dịch, đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách, số lượng, địa bàn thực hiện về Ban chỉ huy chiến dịch cấp thành chậm nhất là ngày 03/01/2011 (có mẫu kèm theo), thay cho thời hạn cũ là 11/01/2011; liên hệ đồng chí Nguyễn Minh Đỗi - Phó Chánh văn phòng Hội Sinh viên Thành phố, Thường trực Ban Chỉ huy chiến dịch (ĐT: 0938.360565). Sau thời hạn trên, Ban Chỉ huy Chiến dịch không giải quyết bất kỳ đề nghị tham gia nào của các đơn vị. Kết quả phân bổ chính thức sẽ được thông tin đến các đơn vị ngày 10/01/2011.

Ban Chỉ huy Chiến dịch các trường nộp danh sách toàn bộ chiến sĩ của đơn vị, có xác nhận của Hội Sinh viên trường để nhận đồng phục. Thời gian: từ 10/01/2011 cho đến ngày 18/01/2011 (thứ ba).

 

4. Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2011

4.1. Lực lượng tham dự lễ ra quân: Số lượng dự kiến 1.000 chiến sĩ (sẽ có phân bổ cụ thể sau)

- Tập thể Ban chỉ huy chiến dịch các trường.

 

4.2. Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian : 06g30 - 08g00 ngày 22/01/2011 (Thứ bảy).

- Địa điểm : Thảo cầm viên TP. Hồ Chí Minh

Số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.

4.3. Yêu cầu đối với các đơn vị tham dự Lễ ra quân:

- Huy động chiến sĩ tham dự lễ xuất quân đảm bảo đúng thời gian, lực lượng quân số tham dự. Báo cáo cho đ/c Lê Nguyễn Nam (0903.300.783) trước 11g00 ngày 15/01/2011 (thứ bảy).

- Mỗi đơn vị chuẩn bị bảng tên đơn vị, 01 bandroll tuyên truyền cổ động cho chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2011.

- Ban Chỉ huy chiến dịch vận động mỗi chiến sĩ tham gia chiến dịch mang đến Lễ ra quân 01 Bao lì xì mệnh giá thấp nhất là 5.000 đồng. Ban Chỉ huy cấp thành sẽ tập hợp và gửi tặng cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ già neo đơn, bệnh nhi ung thư…

- Tất cả các chiến sĩ tham dự lễ ra quân mặc đồng phục của chiến dịch Xuân tình nguyện. Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp thành sẽ hỗ trợ một phần đồng phục cho chiến sĩ các trường. Số còn lại, Ban Chỉ huy Chiến dịch các trường chủ động chuẩn bị đồng phục cho chiến sĩ.

 

5. Các hoạt động sau Lễ ra quân:

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Chỉ huy các trường chuẩn bị, triển khai tốt các nội dung hoạt động cụ thể của Chiến dịch do đơn vị mình thực hiện ngay sau Lễ ra quân tập trung các hoạt động hỗ trợ 20 xã nghèo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi đơn vị đều phải có hoạt động sau Lễ ra quân cấp Thành, báo cáo về Ban Chỉ huy cấp thành (theo mẫu) trước ngày 18/01/2011; đồng thời có cử lực lượng tham gia các hoạt động cấp thành, cụ thể như sau:

5.1. Hoạt động Hiến máu tình nguyện, cung cấp nguồn máu cho Bệnh viện trong dịp Tết:

- Thời gian : 08g00 ngày 22/01/2011 (Thứ bảy).

- Địa điểm : Thảo cầm viên TP. Hồ Chí Minh.

- Phân công Ban Chỉ huy Chiến dịch các đơn vị vận động chiến sĩ, sinh viên, hội viên tham gia hiến máu, tối thiểu 20 ca/đơn vị.

- Phân công Hội Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng Ban Chỉ huy cấp thành chủ trì thực hiện.

 

5.2. Hội thu “Biến block lịch cũ, băng catsette, radio thành sách nói cho người khiếm thị”:

- Thời gian    : 08g30 – 11g00 ngày 22/01/2011 (Thứ bảy)

- Địa điểm     : Số 05, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

- Thành viên Ban Chỉ huy phụ trách: Phân công Đ/c Nguyễn Ngọc Linh (ĐT: 0906.775.686) phụ trách, phối hợp cùng Hội Sinh viên các trường cụm 1 chủ trì tổ chức.

- Các đơn vị tiến hành quyên góp block lịch cũ, băng catsette, radio và các vật phẩm khác phục vụ cho Chiến dịch, hội thu về Ban Chỉ huy cấp thành.

- Phân công Hội Sinh viên các trường cụm 1 cử chiến sĩ của đơn vị cùng trực tiếp nhận các vật phẩm và thi công lịch thành sách nói. Thời gian trực và thi công theo phân công của các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phụ trách.

- Các đơn vị thành lập các đội hình tham gia phân loại, thực hiện thành phẩm. Các đơn vị đăng ký số lượng.

 

5.3. Thăm, tặng quà, chúc Tết các ba má phong trào học sinh – sinh viên:

Sau lễ ra quân, các cụm trưởng cùng Hội Sinh viên các trường tổ chức cho các chiến sĩ Xuân tình nguyện đi thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho gia đình các ba má phong trào do Cụm mình phụ trách.

 

5.4 Chương trình “Xuân yêu thương” tại các Bệnh viện, nhà mở, mái ấm:

Các chiến sĩ tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các bệnh viện, nhà mở, mái ấm.

Đề nghị thực các đồng chí thành viên Ban chỉ huy chiến dịch Xuân tình nguyện 2011 và Hội Sinh viên các trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Hội Sinh viên TP;

- Các thành viên BCH Chiến dịch;

- Hội Sinh viên các trường;

- Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

CHỈ HUY PHÓ THƯỜNG TRỰC

Phạm Đại Anh Tuấn

(Chánh Văn phòng Hội Sinh viên TP)

 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG…………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2011

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN LẦN 7 - NĂM 2011

______

 

(Đề nghị đơn vị báo cáo và nộp về cho Ban Chỉ huy cấp thành chậm nhất ngày 03/01/2011)

 

  • Chỉ huy trưởng: ……………………..…………................................................................................................

Điện thoại liên lạc:.............................. Email:..............................................................................................................

  • Chỉ huy phó: ...........................................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc:.............................. Email:..............................................................................................................

  • Thành viên thường trực: ......................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc:.............................. Email:..............................................................................................................

  • Tổng số lượng chiến sĩ tham gia: .......................................................................................................................

TT

CHƯƠNG TRÌNH

Số lượng chiến sĩ

Thời gian thực hiện

Địa điểm

thực hiện

Nguồn lực chuẩn bị (ghi rõ số lượng quà, kinh phí…)

Cán bộ phụ trách (tên, số điện thoại)

Ghi chú

1. 

Biến block lịch cũ, băng catsette, radio thành sách nói cho người khiếm thị

2. 

“Lời yêu thương gửi muôn nơi”

3. 

“Xuân về trên mái ấm, nhà mở, bệnh viện”

4. 

“Xuân về với vùng sâu”

5. 

Khác….

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG……………….

____

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  năm 2011

 

DANH SÁCH

Chiến sĩ Xuân tình nguyện năm 2011

___

TT

HỌ TÊN

LỚP/KHOA

ĐT LIÊN LẠC

GHI CHÚ

Đội trưởng

2. 

Đội phó

3. 

Đội phó

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

12.

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên, ghi rõ họ tên)HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ……………….

____

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  năm 2011

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Các hoạt động sau lễ ra quân

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2011

___

 

1. Hội thu “Biến block lịch cũ, băng catsette, radio thành sách nói cho người khiếm thị”:

Nội dung

Block lịch cũ

Băng catsette

Radio

Đội hình làm sách nói

Số lượng

 

 

 

 

2. Thăm, tặng quà, chúc Tết các ba má phong trào học sinh – sinh viên:

Cụm hoạt động

Thời gian thực hiện

Số lượng chiến sĩ

Địa điểm  ba má phong trào

Nguồn lực chuẩn bị (ghi rõ số lượng quà, kinh phí…)

 

 

 

 

 

3. Hiến máu tình nguyện:

Stt

Số lượng sinh viên tham gia hiến máu

Ghi chú

 

 

 

4. Các nội dung khác:

Stt

Nội dung hỗ trợ

Số lượng chiến sĩ tham gia

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày Hội SV 5 Tốt PDF 打印 E-mail
周四, 2010年 12月 30日 02:09

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

___

Số: 70/TB-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” TP. Hồ Chí Minh lần I – năm 2011

_____

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH–BTK của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2011), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2011),  thiết thực hưởng ứng Năm Thanh niên 2011, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo chi tiết việc tổ chức Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” TP. Hồ Chí Minh lần I – năm 2011, cụ thể như sau:

 

阅读全文...
 
«首页上页11下页末页»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


 Login