Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm năm 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 9 2011 09:42

Để chuẩn bị tốt cho đợt thực tập sư phạm của sinh viên hệ chính qui năm học 2011 - 2012. Trường ĐHSP TP.HCM ra quyết định thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm 2011 - 2012. Để biết chi tiết nội dung quyết định và danh sách các thành viên trong ban chỉ đạo tải file đính kèm về xem.

Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm năm 2011 - 2012

Ngày ban hành : 15/09/2011. Quyết định ban hành : 1517/2007/QĐ-ĐHSP

Dạng dữ liệu : pdf.

 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2011 – 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2011 01:55

Trường gửi đến các đơn vị Kế hoạch Thực tập Sư phạm (TTSP) cho sinh viên khối ngành Sư phạm năm học 2011 – 2012, cụ thể như sau:

1. Về số lượng:

 

TTSP kì 1

TTSP kì 2

Tổng

Chính qui ngân sách nhà nước

1585

1489

3074

Chính qui địa phương

39

582

621

Tổng

1624

2071

3695

2. Về thời gian:

TTSP kì 1 từ 06/02/2012 đến 02/3/2012

TTSP kì 2 từ 06/02/2012 đến 23/3/2012

Riêng:

- Sinh viên năm thứ tư ngành TL-GD TTSP kì 2 từ 17/10/2011 đến 02/12/2011.

- Sinh viên năm thứ tư ngành Sư phạm Nga – Anh TTSP (tiếng Nga) kì 2 từ 06/02/2012 đến 11/03/2012.

- Sinh viên năm thứ năm ngành Sư phạm Nga – Anh TTSP (tiếng Anh) kì 2 từ 06/02/2012 đến 11/03/2012.

3. Về địa bàn:

Sinh viên sẽ thực tập tại 6 tỉnh, thành phố: Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh

4. Yêu cầu chung

Cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc và đầy đủ những ưu điểm và những hạn chế từ những đợt triển khai TTSP trước đây để có thể xây dựng những giải pháp tổ chức khoa học và hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

Huy động tối đa lực lượng từ Ban chỉ đạo cấp trường, Ban chỉ đạo cấp khoa đến các giảng viên tham gia vào công tác chỉ đạo, hướng dẫn TTSP. Mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo, mỗi cá nhân tham gia vào quá trình chỉ đạo công tác TTSP cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhà trường và từng khoa chủ động tạo thêm những điều kiện thuận lợi để giảng viên, sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của 2 đợt TTSP năm nay.

5. Về chuyên môn nghiệp vụ

Các khoa rà soát lại việc hoàn thành các học phần về Phương pháp dạy học bộ môn (hp PPDH đại cương đối với sv TTSP kì 1 và PPDH bộ môn đối với sv TTSP kì 2).

Chuẩn bị tốt cho sinh viên nội dung kiến thức, kĩ năng và những kinh nghiệm giáo dục thực tế phục vụ cho công tác thực hành Chủ nhiệm lớp. Để thực hiện yêu cầu này, các khoa cần chủ động: mời các thầy cô giáo có kinh nghiệm giảng dạy và quản lý lớp học ở các trường phổ thông về trao đổi, báo cáo kinh nghiệm cho sinh viên; tổ chức các giờ giảng thử trong sinh viên có thầy cô dự rút kinh nghiệm bảo đảm cho mọi sinh viên đều được giảng thử; tổ chức các cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm theo từng ngành đào tạo .v.v (kinh nghiệm các năm trước cho thấy sinh viên chưa được chuẩn bị tốt nội dung này nên còn khá nhiều lúng túng và sai sót, nhất là sinh viên khoa GDTC).

Yêu cầu mọi sinh viên phải nghiên cứu kĩ nội dung sách gk thuộc bộ môn mình thực tập, đặc biệt là những bài rơi vào giai đoạn thực tập. Các thầy, cô ở tổ Lý luận và Phương pháp dạy học hướng dẫn, kiểm tra hoạt động này của sinh viên.

Phân công và lập kế hoạch cho cán bộ giảng dạy đi dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dạy (thực tập) của sinh viên; Đặc biệt, cần tăng cường nhiệm vụ này đối với các Đoàn gửi thẳng.

Có kế hoạch theo dõi sát và hỗ trợ sinh viên giải quyết các vấn đề phát sinh về chuyên môn, nghiệp vụ trong suốt thời gian thực tập ở trường phổ thông;

6. Về tổ chức, quản lý

Công tác chỉ đạo: cần phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo cấp tường và các Ban chỉ đạo cấp khoa, giữa Ban chỉ đạo của trường với các Ban chỉ đạo địa phương;

Phòng Đào tạo cần chủ động xây dựng và triển khai toàn diện kế hoạch thực tập chi tiết (về thời gian, nội dung thực tập, Qui chế thực tập, liên hệ và phối hợp với các Sở Giáo dục – Đào tạo và các trường thực tập), chuẩn bị các loại hồ sơ, biểu mẫu phục vụ công tác TTSP;

Ban chỉ đạo Trường (phòng Đào tạo) tổ chức phổ biến Quy chế TTSP và giải đáp những vấn đề thắc mắc cho toàn thể sinh viên TTSP kỳ 1;

Ban chỉ đạo cấp Trường (uỷ viên đại diện) sẽ đi 5 tỉnh có sinh viên thực tập để làm việc với Ban chỉ đạo địa phương và phổ biến Quy chế TTSP cho các đối tượng liên quan (gồm Hiệu trưởng, Tổ trưởng các bộ môn có sinh viên TT);

Các khoa cần thực hiện tốt việc phân bố sinh viên về các Đoàn thực tập (đảm bảo hợp lý, chất lượng đồng đều, số lượng chính xác. . .); Bố trí các giảng viên có kinh nghiệm phổ thông, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia làm Trưởng đoàn thực tập; Phổ biến rõ về yêu cầu, nhiệm vụ cho các giảng viên được cử làm trưởng đoàn, đặc biệt là các giảng viên tham gia làm trưởng đoàn lần đầu; Chú ý lựa chọn những sinh viên khá, giỏi, nhiệt tình và có kinh nghiệm quản lý lớp tham gia làm Trưởng đoàn sinh viên; Theo dõi chặt chẽ kế hoạch thực tập (mục 7 văn bản này) và các văn bản liên quan để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện công việc về TTSP tại khoa mình.

 

7. Kế hoạch cụ thể

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

1

Tháng 9 và 10/2011

Liên hệ với các Sở GD-ĐT, các Trường CĐSP để chuẩn bị địa bàn thực tập

Phòng Đào tạo

2

21/9/2011

Trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập BCĐ TTSP

Phòng Đào tạo

3

14h, ngày 28/9/2011

Họp Ban chỉ đạo TTSP cấp Trường

Ban Chỉ đạo

4

26/9/11 -> 22/10/11

Dự kiến các đoàn TT; chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu.

Liên hệ với các Trường, các phòng GD dự kiến có đoàn TT đề nghị về số lượng của các đoàn.

Phòng Đào tạo + các Khoa

5

01/10/11-> 22/10/11

Lập dự trù và chuẩn bị kinh phí TT.

Phòng Đào tạo, phòng KHTC

6

9h, ngày 04/11/2011

Làm việc với lãnh đạo các Sở GD&ĐT Long An, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Lãnh đạo Trường và phòng Đào tạo

7

11/11/2011

Trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP tại các địa phương.

Phòng Đào tạo

8

25/10/2011

Trường gửi đến các Khoa biên chế các đoàn thực tập; đề nghị các khoa cử Trưởng đoàn TTSP (cả giảng viên và sinh viên).

Phòng Đào tạo

9

01/11/11 -> 03/11/11

Các Khoa gửi đến phòng Đào tạo:

  • danh sách sinh viên TTSP theo từng Trường,

  • danh sách Trưởng đoàn TTSP là giảng viên,

  • danh sách Trưởng đoàn TTSP là sinh viên.

Các khoa

10

04/11/11 à 11/11/2011

  • Lập danh sách các đoàn thực tập.

  • Trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập các đoàn TT

Phòng Đào tạo

 

11

8h, ngày 13/11/2011

Làm việc với các Trưởng đoàn sinh viên

Ban chỉ đạo + Các Trưởng đoàn sinh viên

12

14h, ngày 16/11/2011

Làm việc với các Trưởng đoàn (là CBGD) TTSP

Ban chỉ đạo + Các Trưởng đoàn

13

17/11/11 -> 03/12/11

Các Trưởng đoàn làm việc với BGH trường nhận sinh viên thực tập. Sau khi làm việc với Trường TTSP, Trưởng đoàn báo cáo về phòng Đào tạo (Ô. Nguyễn Ngọc Trung) kết quả và những việc phát sinh cần giải quyết

Các Trưởng đoàn

14

04/12/2011

Phổ biến Quy chế TTSP cho sinh viên TTSP kỳ 1

Phòng Đào tạo

(ô. N.N. Trung)

15

08/12/11-> 24/12/11

Đi tiền trạm TTSP tại các tỉnh Long An, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận

BGH, Phòng Đào tạo

16

8h, ngày 25/12/2011

Các Trưởng đoàn phổ biến kế hoạch làm việc của đoàn TT với các thành viên đoàn (theo Đoàn)

Tất cả các đoàn

17

06/02/12 à 02/3/12

Thực tập sư phạm kỳ 1

 

18

06/02/12 à 23/3/12

Thực tập sư phạm kỳ 2

 

19

13/02/12 à 17/02/12

Nhận tạm ứng kinh phí TTSP kỳ 1 tại phòng KHTC

Trưởng đoàn kỳ 1

20

20/02/12-> 24/02/12

Nhận tạm ứng kinh phí TTSP kỳ 2 tại phòng KHTC

Trưởng đoàn kỳ 2

21

20/02/12 à 24/02/12

Báo cáo sơ kết hoạt động của đoàn TTSP về Ban chỉ đạo Trường (ô.Nguyễn Ngọc Trung).

Các Trưởng đoàn

22

13/02/12-> 10/3/12

Tổ chức đi thăm và làm việc với các đoàn thực tập tại địa phương và 1 số đoàn tại TP.HCM

Ban chỉ đạo

23

05/3/12->   09/3/12

Trưởng đoàn TTSP kỳ 1 HOÀN TẤT hồ sơ TTSP gửi về phòng Đào tạo; thanh toán kinh phí với phòng KHTC.

Trưởng đoàn kỳ 1

24

26/3/12->   30/3/12

Trưởng đoàn TTSP kỳ 2 HOÀN TẤT hồ sơ TTSP gửi về phòng Đào tạo; thanh toán kinh phí với phòng KHTC.

Trưởng đoàn kỳ 2

25

10/4/12->   12/4/12

Gửi kết quả thực tập của sinh viên về các Khoa.

Phòng Đào tạo

26

18/4/12->   20/4/12

Tổng kết TTSP cấp khoa và gửi báo cáo tổng kết về Trường (qua phòng Đào tạo)

Các khoa

27

25/4/12->   04/5/12

Ban chỉ đạo tổng hợp số liệu và chuẩn bị tổng kết.

Phòng Đào tạo

28

08h, ngày 09/05/12

Hội nghị tổng kết TTSP năm học 2011 – 2012

 

 

8. Một số công việc của các phòng chức năng phối hợp với phòng Đào tạo

a. Phòng KH-TC: Phối hợp với phòng Đào tạo làm dự trù kinh phí cho cả 2 đợt TTSP. Tổ chức cấp và thanh toán kinh phí kịp thời theo kế hoạch;

b. Phòng QT-TB:

Bố trí xe cho các đoàn công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động TTSP tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Chuẩn bị bàn ghế, âm thanh, các trang thiết bị tại Nhà thi đấu TDTT để Ban chỉ đạo phổ biến Quy chế TTSP cho sinh viên TTSP kỳ 1 vào ngày 04/12/2011.

c. Phòng TC-HC: Thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính phục vụ công tác thực tập.

d. Phòng CTCT-HSSV: Theo dõi, hỗ trợ sinh viên trong suốt thời gian thực tập, giải quyết các quyền lợi của sinh.

e. Phòng Thanh tra Đào tạo: Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Qui chế TTSP của các bộ phận trong quá trình tổ chức các hoạt động thực tập.

 

Tải file về xem

 
phân bổ sinh viên chính quy ngân sách thực tập sư phạm năm học 2011-2012 PDF. In Email
Thứ hai, 31 Tháng 10 2011 08:24

Trường đã gửi đến các Khoa Bảng phân bổ số lượng sinh viên chính qui ngân sách thực tập sư phạm tại các Trường phổ thông năm học 2011 – 2012. Đề nghị các Khoa lập danh sách sinh viên thực tập, cử Trưởng đoàn thực tập và Trưởng đoàn sinh viên (đối với các đoàn gửi thẳng) cho các đoàn theo các yêu cầu sau đây:

  1. 1. Lập danh sách sinh viên theo từng Trường thực tập. Các Khoa lưu ý một số điểm sau:

-    Số lượng sinh viên tại từng Trường phải đúng theo bảng phân bổ (đính kèm theo công văn này). Danh sách sinh viên thực tập phải được thực hiện trên phần mềm đào tạo của Trường, với đầy đủ các chi tiết: Kì thực tập, Mã trường, Mã sinh viên, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính. Sau khi Khoa gửi danh sách sinh viên thực tập đến phòng Đào tạo, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên xin thay đổi Trường thực tập.

-    Ưu tiên các sinh viên học tập loại Giỏi, Khá về thực tập tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Đinh Thiện Lý, Gia Định. Riêng môn tiếng Anh chọn sinh viên Giỏi về thực tập tại trường Lê Quý Đôn.

-    Thời gian thực tập: Kì 1: từ 06/02 đến 02/3/2012;  Kì 2: từ 06/02 đến 23/3/2012

  1. 2. Cử cán bộ giảng dạy làm Trưởng đoàn TTSP (ưu tiên cử CBGD có kinh nghiệm trong công tác TTSP) đối với các đoàn truyền thống (có CBGD làm Trưởng đoàn). Danh sách Trưởng đoàn phải có đầy đủ các thông tin: Họ tên giảng viên, Khoa, Điện thoại, Địa chỉ Email, Tên Trường thực tập. Số lượng các Trưởng đoàn được phân bổ cụ thể như sau:

TT

Khoa

Thực tập kì 1

Thực tập kì 2

Số trưởng đoàn

Tại trường THPT

Số trưởng đoàn

Tại trường THPT

1

Toán-Tin

2

Nguyễn Thị Minh Khai, Q3

Nguyễn Hữu Cầu, Q12

2

Ngô Quyền, Q7

Lý Thường Kiệt, H. Hóc Môn

2

CNTT

1

Võ Trường Toản, Q12

1

Thủ Thiêm, Q2

3

2

Phú Nhuận, Q.PN

Nguyễn Thị Diệu, Q3

1

Thủ Đức, Q. Thủ Đức

4

Hóa

1

Long Trường, Q9

2

Gia Định, Q. BT

Nguyễn Thượng Hiền, Q.TB

5

Sinh

1

Phan Đăng Lưu, Q.BT

1

Trần Phú, Q. T.Phú

6

Văn

2

Nguyễn An Ninh, Q10

Võ Thị Sáu, Q. BT

2

Mạc Đĩnh Chi, Q6

Đinh Thiện Lý, Q7

7

Sử

2

Lê Thánh Tôn, Q7

Lý Tự Trọng, Q.TB

1

Trưng Vương, Q1

8

Địa

2

Tạ Quang Bửu, Q8

Trường Chinh, Q12

1

Nguyễn Thái Bình, Q.TB

9

Anh

1

Nguyễn Công Trứ, Q.GV

2

Hùng Vương, Q5

Lê Quý Đôn (Q3)

10

Pháp

 

 

1

Marie Curie, Q3

11

GDCT

2

Nguyễn Hữu Huân, Q. Thủ Đức

Tân Bình, Q. Tân Phú

1

Bình Phú, Q6

12

Nga, Trung, GDTH, GDMN, GDĐB: các Khoa cử CBGD làm Trưởng đoàn thực tập tại từng Trường có sinh viên của khoa mình thực tập.

  1. 3. Cử sinh viên làm Trưởng đoàn sinh viên đối với các đoàn gửi thẳng. Các Khoa chọn Trưởng đoàn sinh viên theo tiêu chí: sinh viên học lực khá trở lên, nhiệt tình, năng động và có khả năng tổ chức. Danh sách Trưởng đoàn sinh viên có các thông tin: Họ tên, Lớp, Điện thoại, Địa chỉ Email, Mã trường, Tên Trường thực tập. Số lượng các Trưởng đoàn sinh viên được phân bổ cụ thể như sau:

TT

Khoa

Thực tập kì 1

Thực tập kì 2

Số trưởng đoàn

Tại trường THPT

Số trưởng đoàn

Tại trường THPT

1

Toán-Tin

1

Nguyễn Trung Trực, Q.GV

2

Bùi Thị Xuân, Q1

Trần Hưng Đạo, Q.GV

2

CNTT

1

Gò Vấp, Q.GV

2

Trần Đại Nghĩa, Q1

Nguyễn Trãi, Q4

3

1

Nguyễn Khuyến, Q10

1

Giồng Ông Tố, Q2

4

Hóa

1

Nguyễn Thị Định, Q8

1

Hoàng Hoa Thám, Q.BT

5

Sinh

 

 

1

Tenlơman, Q1

6

Văn

1

Trung học thực hành ĐHSP

2

Lương Văn Can, Q8

Lê Hồng Phong, Q.5

7

Sử

 

 

1

Trần Khai Nguyên, Q5

8

Địa

 

 

1

Lương Thế Vinh, Q1

9

Anh

1

Diên Hồng, Q10

1

Nguyễn Chí Thanh, Q. TB

10

GDCT

1

Nguyễn Du, Q10

 

 

  1. 4. Trước ngày 04/11/2011, các Khoa gửi các danh sách trên đến phòng Đào tạo:

-    Bằng văn bản (in từ phần mềm đào tạo của Trường) có chữ kí của Trưởng khoa;

-    Bằng file Foxpro DBF (xuất ra từ phần mềm đào tạo của Trường) cho chuyên viên Nguyễn Hữu Lợi theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , với chủ đề (subject) là DS TTSP Chính qui ngân sách.


Download văn bảng và file đính kèm về xem.

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 3