Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Lịch ôn tập và thi tuyển sinh của lớp GDMN, GDĐB liên thông từ CĐ lên ĐH, lớp Tâm lý học VB 2 tại Trường ĐHSP Tp. HCM PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 03:14

THÔNG BÁO

Lịch ôn tập và thi tuyển sinh của lớp GDMN, GDĐB liên thông từ CĐ lên ĐH, lớp   Tâm lý học VB 2 tại Trường ĐHSP Tp. HCM như sau:
  • 3 môn ôn tập của ngành GDMN: phòng học M301

Văn học Thiếu nhi; Tâm lý học đại cương; PP khám phá KHXH

  • 3 môn ôn tập của ngành GDĐB: phòng học M302

Tâm lý trẻ MN; Nhập môn GDĐB; Can thiệp sớm trẻ khuyết tật

  • 2 môn ôn tập của ngành Tâm lý học: phòng học M203

Tâm lý học; Logic học

Lớp

Ngày 24, 25/9/2016

Ngày 01, 02/10/2016

Ngày 08, 09/10/2016

GDMN

Môn 1

Môn 2

Môn 3

GDĐB

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tâm lý học

Môn 1

Môn 2

Thi tuyển chiều thứ bảy ngày  15/10 và cả ngày chủ nhật ngày 16//102016

(lịch thi cụ thể như sau)

Lớp

13.30 ngày 15/10/2016

7.30 ngày 16/10/2016

13.30 ngày 16/10/2016

GDMN

Văn học Thiếu nhi

Tâm lý học đại cương

PP khám phá KHXH

GDĐB

Tâm lý trẻ MN

Nhập môn GDĐB

Can thiệp sớm trẻ khuyết tật

Tâm lý học

Tâm lý học

Logic hoc