Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Qui Chế Đào Tạo Tín Chỉ PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 02:14


Qui chế của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống Tín chỉ

Ngày ban hành : 15/08/2007. Quyết định ban hành : 43/2007/QĐ-BGDĐT

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 16 trang.

 

Qui chế của Trường ĐHSP TP.HCM

Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống Tín chỉ

Ngày ban hành : 07/06/2010. Quyết định ban hành : 756/QĐ-ĐHSP

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 16 trang.

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 5