Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Qui Chế Đào Tạo Tín Chỉ PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 09:14


Qui chế của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống Tín chỉ

Ngày ban hành : 15/08/2007. Quyết định ban hành : 43/2007/QĐ-BGDĐT

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 16 trang.

 

Qui chế của Trường ĐHSP TP.HCM

Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống Tín chỉ

Ngày ban hành : 07/06/2010. Quyết định ban hành : 756/QĐ-ĐHSP

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 16 trang.

 
Công văn 310 - Quy định về việc trả nợ học phần PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 9 2011 16:41

Kính gởi các ông (bà) trưởng khoa, trưởng bộ môn Tiếng Nhật, tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, tổ trưởng tố Nữ Công.

Công văn về việc trả nợ học phầnmẫu biểu đính kém

Ngày ban hành : 16/09/2011. Số : 310/ĐHSP-ĐT

Dạng dữ liệu : pdf.

 
Mẫu mời giảng PDF. In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2011 00:00

Xem và tải về

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2