Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu
Cơ cấu
Cơ cấu khoa PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 11:26

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  • Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

CÔNG ĐOÀN

  • Chủ tịch: TS. Nguyễn Hà Thanh
  • Phó chủ tịch: Trương Thị Bích Phượng
  • Ủy viên: TS. Trần Tuấn Nam

CHI ỦY

  • Bí thư: Đồng chí Trịnh Công Diệu
  • Phó bí thư: Đồng chí Đậu Thế Cấp
  • Ủy viên: Đồng chí Mỵ Vinh Quang

GIÁO VỤ KHOA

  • Cô Trương Thị Bích Phượng
  • Cô Hồ Thị Ngọc Điệp