Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Giới thiệu Các tổ bộ môn
Các tổ bộ môn
Các tổ bộ môn PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 07:46

 

Bộ môn Giải Tích

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Bích Huy

 • PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • PGS.TS. Đậu Thế Cấp
 • TS. Nguyễn Cam
 • ThS. Phan Thiện Danh
 • TS. Nguyễn Văn Đông
 • PGS.TS. Lê Hoàn Hóa
 • TS. Lê Thị Thiên Hương
 • ThS. Nguyễn An Sum
 • Lê Quang Tuấn
 • ThS. Trần Trí Dũng
 • Trần Thái An Nghĩa
 • Nguyễn Thành Nhân

Bộ môn Đại Số

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

 • TS. Trần Huyên
 • TS. Nguyễn Đình Lân
 • TS. Trần Tuấn Nam
 • ThS. Đinh Công Chủ
 • ThS. Phan Trường Linh
 • ThS. Phan Duy Nhất

Bộ môn Hình Học

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hà Thanh

 • ThS. Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
 • ThS. Nguyễn Duy Thanh
 • ThS. Lữ Hoàng Chinh
 • ThS. Trương Hồng Minh

Bộ môn Toán Ứng Dụng

Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Công Diệu

 • TS. Nguyễn Chí Long
 • ThS. Bùi Thế Anh
 • Nguyễn Phước Tài
 • ThS. Phạm Duy Khánh
 • Lê Thị Khánh Hiền
 • Hoàng Thị Thảo Phương

Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

Trưởng bộ môn: TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

 • PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu
 • TS. Lê Văn Phúc
 • ThS. Nguyễn Thị Nga
 • ThS. Tăng Minh Dũng
 • TS. Vũ Như Thư Hương