Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu
Hoạt động nghiên cứu
Truy cập kho cơ sở dữ liệu điện tử Math SciNet trong năm 2011 PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 18:35

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, khoa Toán-Tin đã trả phí sử dụng kho cơ sở dữ liệu trực tuyến Math SciNet trong năm 2011:

http://www.ams.org/mathscinet/search.html

Để thuận tiện cho việc truy cập, địa chỉ web nói trên sẽ được đặt trong mục "Liên kết site" của trang web khoa Toán-Tin.

Lưu ý: Chỉ những máy tính có IP của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh mới được quyền truy cập kho cơ sở dữ liệu này (ví dụ: máy tính của giảng viên trong văn phòng khoa).

 
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2003-2008 PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 11:01

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học (đã hoàn thành) từ năm 2003 đến năm 2008 của các giảng viên Khoa Toán-Tin:

  • Cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Mã số

Năm thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

Sách giáo khoa hình học thí điểm ở trường trung học phổ thông nhìn từ quan điểm khoa học luận và didactic

B.2003.23.47

2003-2005

Lê Thị Hoài Châu

2

Về một lớp các nhóm con MD5 đại số và không gian phân lá tạo bởi các K-quỹ đạo chiều cực đại của các MD5 nhóm tương ứng B.2005.23.70 2005-2007 Lê Anh Vũ
  • Cấp cơ sở
STT Tên đề tài Mã số Năm thực hiện Chủ nhiệm đề tài
1 Phân hoạch xích đối xứng tập tất cả các tập con của tập n phần tử và phân hoạch xích tăng tập các tập con hữu hạn của tập số tự nhiên CS.2003.23.35 2003-2004 Trần Huyên
2 Phát triển và hỗ trợ tiếng Việt cho hệ chế bản TeX CS.2003.23.36 2003-2004 Hàn Thế Thành

3

Không gian phân lá tạo bởi các K-quỹ tạo chiều cực đại của một nhóm Lie giải được 5 chiều CS.2004.23.54 2004-2005 Lê Anh Vũ

4

Bài toán biên cho phương trình vi phân hàm với điều kiện biên dạng hàm CS.2004.23.55 2004-2005 Nguyễn Anh Tuấn

5

Tính conpắc liên thông của tập nghiệm phương trình vi tích phân trong không gian Banach CS.2004.23.56 2004-2005 Lê Hoàn Hoá

6

Nghiệm dương của một số lớp phương trình vi phân CS.2004.23.57 2004-2005 Nguyễn Bích Huy

7

Cấu trúc bóng các tập hợp trong Poset các tập con hữu hạn của tập số tự nhiên CS.2004.23.58 2004-2005 Trần Huyên
8 Định lý FarKas mở rộng cho hệ có chứa ràng buộc lồi đảo và ứng dụng CS.2005.23.77 2005-2006 Nguyễn Định

9

Phân hoạch xích đối xứng poset các tập nhân CS.2007.19.03 2007-2008 Trần Huyên

10

Độ đo-Tích phân và Dung lượng CS.2007.19.04 2007-2008 Đậu Thế Cấp

11

Các MD5-đại số với Ideal dẫn suất 4 chiều giao hoán và K-biểu diễn của các MD5-nhóm liên thông tương ứng CS.2007.19.05 2007-2008 Lê Anh Vũ
12 Khảo sát tính ổn định của các hệ tuyến tính CS.2007.19.07 2007-2008 Bùi Thế Anh
 
Tạp chí khoa học giáo dục số 25 (59) PDF. In Email
Thứ bảy, 12 Tháng 2 2011 18:11

Mục lục bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí khoa học giáo dục số 25 (59) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1/2011:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Lê Thị Hoài Châu

Dạy học thống kê ở trường phổ thông và vấn đề nâng cao năng lực hiểu biết toán cho học sinh

68

 
Tạp chí khoa học số 24 (58) PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 16:04

Mục lục các bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí khoa học (Khoa học tự nhiên & công nghệ) số 24 (58) tháng 12/2010 (ISSN 1859-3100)

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Nguyễn Bích Huy

Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân

96

2

Lê Hoàn Hoá, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Thị Kim Anh

Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch

104

3

Lê Thị Hoài Châu

Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất

115

4

Tăng Minh Dũng

Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

141

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 2