Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

1. Lịch sử phát triển

1.1. Tên đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học (Managerial Department for Science, Technology and Environment - Journal of Science)

1.2. Lịch sử: Phòng được thành lập năm 1976 với tên gọi đầu tiên là Phòng Quản lí Khoa học. Đến năm 1999 đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học. Từ tháng 01-2010, thực hiện Quyết định số 120/QĐ-ĐHSP ngày 15-01-2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM về sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường, Phòng KHCN&SĐH được tách thành 2 phòng là Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa họcPhòng Sau đại học. Từ 03-11-2011, Phòng mang tên Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học theo Quyết định số 1824/QĐ-ĐHSP của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Trường.

1.3. Lãnh đạo phòng qua các thời kì:

- Trước khi tách hai Phòng KHCN&TCKH, Phòng SĐH (Dữ liệu của Phòng KHCN&SĐH):

 • Trưởng phòng : TS. Nguyễn Tấn Phát
 • Phó Trưởng phòng :
 • Trưởng phòng: PGS. Cù Đình Tú
 • Phó Trưởng phòng :
 • Trưởng phòng: TS. Trần Ích
 • Phó Trưởng phòng
 • Trưởng phòng: TS. Đoàn Ngọc Nam
 • Phó Trưởng phòng: CN. Phạm Ngọc Trang, CN. Mai Thế Phú
 • Trưởng phòng: TS. Võ Xuân Đàn (nhiệm kì 1)
 • Phó Trưởng phòng: CN. Mai Thế Phú, CN. Nguyễn Quý Tuấn

- Sau khi tách Phòng KHCN&TCKH với Phòng SĐH:


1.4. Thành tích tập thể:

 • Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ Thi đua năm học 2015-2016.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Phòng KHCN&TCKH Trường ĐHSP TPHCM về "thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 - 2010"
 • Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm học 2010-2011, năm học 2011-2012, năm học 2012-2013, năm học 2013-2014, năm học 2014-2015, năm học 2015-2016, năm học 2016-2017, năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Phòng KHCN&MT-TCKH Trường Đại học Sư phạm TPHCM về "thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên" năm 2011 và từ năm 2014 đến năm 2019.
 • Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cho Phòng Quản lý khoa học: “Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội đồng khoa học Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka liên tục nhiều năm nhân kỉ niệm 15 năm Giải thưởng SVNCKH – Eureka (1998 – 2013)”
 • Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động TPHCM tặng Tổ CĐ Phòng KHCN&MT-TCKH CĐCS Trường ĐHSP TPHCM "đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014
 • TẬP THỂ LAO ĐỘNG GIỎI 2001 - 2004
 • Đơn vị Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

 

2. Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lí, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và Tạp chí Khoa học của Trường.

3. Nhiệm vụ

3.1. Khoa học, công nghệ và môi trường:

 • Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động và tổ chức các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường của Trường.
 • Quản lí công tác nghiên cứu, thông tin về khoa học, công nghệ và môi trường; tổ chức nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, hướng dẫn công tác bản quyền tác giả - sở hữu công nghệ ; hướng dẫn, theo dõi các Hội nghị, Hội thảo khoa học ; tổ chức việc tham gia các giải thưởng khoa học, công nghệ và môi trường trong nước và quốc tế.
 • Đề xuất phương án, tổ chức thực hiện việc liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường với các địa phương, với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
 • Làm Thư kí Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Hội đồng Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cấp cơ sở của Trường ĐHSP TPHCM
 • Thực hiện những công tác đột xuất thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

3.2. Tạp chí Khoa học : Hoạt động theo Luật Báo chí và quy định của Trường.

4. Định hướng phát triển

4.1. Khoa học, công nghệ và môi trường:

 • Chú trọng cả nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục.
 • Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học; gắn kết nghiên cứu của cán bộ với nghiên cứu của học viên, sinh viên.
 • Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với trường phổ thông và nhu cầu của địa phương, ngành về các mặt: kinh tế, khoa học - kỹ thuật, xã hội, văn hóa, lịch sử, môi trường và các lĩnh vực khác.
 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy.
 • Định hướng trọng tâm: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục theo hướng đổi mới mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp đo lường, đánh giá chất lượng các cấp học.

4.2. Tạp chí Khoa học:

 • Phát huy vai trò của Ban biên tập.
 • Cải tiến hình thức Tạp chí và nâng cao chất lượng bài vở.
 • Cải tiến quy trình nhận bài, phản biện, sửa chữa, biên tập,…
 • Từng bước ổn định, tăng kì phát hành và mở rộng mạng lưới phát hành.

5. Liên hệ

 • Văn phòng/Tòa soạn Tạp chí Khoa học: Phòng A.112, 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38352020(+nội bộ 177) & (028) 38304224
 • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it & This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Website: http://phongkhcn.hcmue.edu.vn


 
Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng (2018-2023):

1. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
2. GS.TS. Huỳnh Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng
3. ThS. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng phòng,

Phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường-Tạp chí Khoa học

Thư ký Hội đồng
4. TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc Trưởng phòng Sau Đại học Ủy viên
5. PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
6. TS. Cao Anh Tuấn Trưởng khoa Vật lý Ủy viên
7. TS. Ngô Quốc Việt Trưởng khoa Công nghệ Thông tin
Ủy viên
8. TS. Phạm Thị Bình
Trưởng khoa Địa lý Ủy viên
9. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá
Trưởng khoa Giáo dục Chính trị
Ủy viên
10. PGS.TS. Mỵ Vinh Quang
Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Toán Tin học
Ủy viên
11. PGS.TS. Phạm Thị Lệ Hằng Trưởng khoa Giáo dục Thể chất
Ủy viên
12. TS. Dương Minh Thành
Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học
Ủy viên
13. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Trưởng khoa Hóa học Ủy viên
14. TS. Nguyễn Thanh Tiến
Trưởng khoa Lịch sử Ủy viên
15. PGS.TS. Bùi Thanh Truyền
Trưởng khoa Ngữ văn Ủy viên
16. PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ Trưởng khoa Tâm lý học Ủy viên
17. TS. Nguyễn Đức Danh Trưởng khoa Khoa học Giáo dục Ủy viên
18. TS. Nguyễn Thanh Bình
Trưởng khoa tiếng Anh Ủy viên
19. TS. Nguyễn Thị Hắng Trưởng khoa tiếng Nga Ủy viên
20. TS. Phạm Duy Thiện
Trưởng khoa tiếng Pháp Ủy viên
21. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân Trưởng khoa tiếng Trung Ủy viên
22. TS. Cao Lê Dung Chi
Trưởng khoa tiếng Nhật Ủy viên
23. TS. Lê Đức Sơn
Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng
Ủy viên
24. PGS.TS. Tống Xuân Tám
Trưởng khoa Sinh học
Ủy viên
25. PGS.TS. Dương Bá Vũ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục
Ủy viên
26. GS.TSKH. Lê Văn Hoàng Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý Ủy viên

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức.

 
Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 1354 guests online

 Vụ KHCN 

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4