Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2010 PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 04:09
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2009

DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO NĂM 2010

(Kèm theo công văn số 162 /ĐHSP-KHCN&TCKH, ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM)

Stt Nội dung Đơn vị Kinh phí (triệu đồng) Thời gian Cấp Ghi chú
1 Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại tại các trường đại học Việt Nam Viện NCGD 50 10-2010 Quốc gia Đại biểu toàn quốc
2 Hội thảo KH "Cách mạng Tháng 08/1945 ở Nam Bộ" Lịch sử 50 08-2010 Khu vực Đại biểu toàn quốc
3 Triết lý giáo dục: Nền tảng của chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam TL Giáo dục 30 06-2010 Trường Đại biểu trong và ngoài trường
4 Hội nghị KH học viên, nghiên cứu sinh P. SĐH 40 11-2010 Trường Học viên, giảng viên toàn Trường
5 Hội nghị Toán học (Didactic Việt - Pháp lần thứ 2) Toán - Tin 70 04/2010 Quốc tế Khoảng 150 đại biểu Việt Nam và Pháp
6 Hội nghị sinh viên NCKH toàn Trường P.KHCN 75 05-2010 Trường Sinh viên, giảng viên toàn Trường
7 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học GD Mầm non 5 4/2010 Khoa
8 Khoa đào tạo giáo viên tiểu học với Đề án ngoại ngữ quốc gia 2008 - 2015 GD Tiểu học 20 12-2010 Trường
9 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học GD Tiểu học 5 04-2010 Khoa
10 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Toán - Tin 6 04-2010 Khoa
11 Hội nghị khoa học Vật lý Vật lý 10 07/2010 Khoa
12 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Vật lý 5 04/2010 Khoa
13 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học GD Đặc biệt 5 05-2010 Khoa
14 Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Nhật Tiếng Nhật 5 04-2010 Khoa
15 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Tiếng Nhật 3 04-2010 Khoa
16 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Nga văn 3 04-2010 Khoa
17 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Lịch sử 6 04-2010 Khoa
18 Hội thảo khoa học Khoa Trung Trung văn 9 07-2010 Khoa
19 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học GD chính trị 5 04-2010 Khoa
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại GD chính trị 20 05-2010 Khoa
21 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Địa lý 5 04-2010 Khoa
22 Địa lý học trong thời kì hội nhập Địa lý 25 10-2010 Khoa
23 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Hoá học 5 05-2010 Khoa
24 Hội nghị NCKH của khoa Sinh học 10 10-2010 Khoa
25 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Sinh học 6 04-2010 Khoa
26 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học TL Giáo dục 5 04-2010 Khoa
27 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học GD Thể chất 5 04-2010 Khoa
28 Chuẩn hoá việc giảng dạy tiếng Anh ở trường phổ thông để hội nhập quốc tế Anh văn 10 10-2010 Khoa
29 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Pháp văn 3 04-2010 Khoa
Tổng số 29 Hội nghị, Hội thảo 496LẬP BẢNG

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Vĩnh Khương

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 7 trong tổng số 10


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 856 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1