Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Điều Lệ Đoàn
Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 9 2010 10:55

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Trung Ương

***

Số:   07 HD/TWĐTN

Hà Nội, ngày 18  tháng 6  năm 2008

Hướng dẫn

thực hiện Điều lệ Đoàn khoá IX

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn  hướng dẫn  toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:

Đọc thêm...
 
Sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 9 2010 10:39

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Đọc thêm...
 
Điều Lệ Đoàn PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 9 2010 10:26

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007)

Ngày thành lập Đoàn:  26 - 3 - 1931

----------------------------------------------------------------------------------

Cờ Đoàn

 

Huy hiệu Đoàn

Bài ca chính thức của Đoàn: "THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC"

Nhạc và lời: Hoàng Hòa

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đọc thêm...
 
 Login