Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Cơ cấu tổ chức Tổ Giáo dục học
Tổ giáo dục học
Giảng viên tổ Giáo dục học PDF Print E-mail
Wednesday, 02 November 2016 05:30
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý Lịch KH
1 Trần Thị Hương Phó giáo sư, Tiến sĩ tthuongsp@gmailcom
2 Ngô Đình Qua Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Võ Thị Hồng Trước Thạc sĩ Phó trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ,
Chủ tịch công đoàn.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Nguyễn Văn Hiến Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Xem
6 Nguyễn Thị Như Quỳnh Thạc sĩ/NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Nguyễn Thị Thu Huyền Thạc sĩ/NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 Lượng Truy Cập