Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Cơ cấu tổ chức Tổ Quản lý giáo dục
Tổ quản lý giáo dục
Giảng viên tổ Quản lý giáo dục PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 04:07
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ

Trưởng khoa,

Tổ trưởng tổ QLGD

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Lương Ngọc Hải Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Hồ Văn Liên Tiến sĩ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Huỳnh Lâm Anh Chương Tiến sĩ Trợ lý nghiên cứu khoa học Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Dư Thống Nhất Tiến sĩ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Xem
8 Nguyễn Sĩ Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 
 Lượng Truy Cập