Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Cơ cấu tổ chức Ban tại chức
Ban tại chức
Ban đào tạo tại chức PDF Print E-mail
Wednesday, 02 November 2016 05:33
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 Lượng Truy Cập