Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Lý lịch khoa học giảng viên
ly lịch khoa học
NGUYỄN VĂN HIẾN PDF Print E-mail
Monday, 06 March 2017 07:08

A - PHẦN GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Ngày sinh: 24/8/1989

Nơi sinh: Đồng Nai

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nơi công tác: Bộ môn Giáo dục học, khoa Khoa học giáo dục

Read more...
 
TS. Dư Thống Nhất PDF Print E-mail
Wednesday, 02 November 2016 07:31

 

TS. Dư Thống Nhất

A. PHẦN GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Ngày sinh: 05/10/1975

Quê quán: Kiên Giang

Học vị: Tiến Sĩ

Chức danh: Giảng viên

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Read more...
 
 Lượng Truy Cập