Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Lý lịch khoa học giảng viên
ly lịch khoa học
NGUYỄN VĂN HIẾN PDF 打印 E-mail
周一, 2017年 03月 06日 07:08

A - PHẦN GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Ngày sinh: 24/8/1989

Nơi sinh: Đồng Nai

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Nơi công tác: Bộ môn Giáo dục học, khoa Khoa học giáo dục

阅读全文...
 
TS. Dư Thống Nhất PDF 打印 E-mail
周三, 2016年 11月 02日 07:31

 

TS. Dư Thống Nhất

A. PHẦN GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Ngày sinh: 05/10/1975

Quê quán: Kiên Giang

Học vị: Tiến Sĩ

Chức danh: Giảng viên

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


阅读全文...
 
 Lượng Truy Cập