Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Ths Biểu mẫu
Biểu mẫu đào tạo Thạc sĩ PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 17 Octobre 2017 06:46

HỆ THỐNG BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

Tải File

1

Giấy chứng nhận là học viên cao học

Tải File

2

Giấy xác nhận thời gian học

Tải File

3

Mẫu xin bảng điểm

Tải File

4

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Tải File

5

Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

Tải File

6

Đơn xin trả nợ học phần

Tải File

7

Đơn xin giả quyết học vụ

Tải File

8 Đơn xin học môn thay thế Tải File
 
 Truy cập