Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

TS Biểu mẫu
Biểu mẫu đào tạo tiến sĩ PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 15:18

BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

File

1

Giấy xác nhận lịch học của nghiên cứu sinh

Tải file

2

Báo cáo tình hình học tập và nghiên cứu

Tải file

3

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

Tải file

4

Giấy giới thiệu

Tải file

5

Kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh

Tải file

6

Thư mời nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu

Tải file

7

Đơn xin xác nhận kết quả học tập và nghiên cứu

Tải file

8

Giấy xác nhận lịch học nghiên cứu sinh

Tải file

9

Mẫu xác nhận tham gia hội thảo

Tải file

 
 Truy cập