Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Tuyển sinh Thạc sĩ Lịch thi tuyển sinh
Ths Lịch thi tuyển sinh
Thông báo lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4 năm 2019 PDF 打印 E-mail
周四, 2019年 04月 04日 08:38

Thông báo lịch thi và phiếu triệu tập kì thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 4 năm 2019

Lịch thi. Xem file

Phiếu triệu tập. Xem file

 
Tuyển sinh thạc sĩ đợt tháng 8/2018: Giấy triệu tập PDF 打印 E-mail
周二, 2018年 07月 31日 08:41

Thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt tháng 8/2018: Giấy triệu tập. Xem file

 
 Truy cập