Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Tuyển sinh Thạc sĩ Kết quả tuyển sinh
Ths Kết quả tuyển sinh
Kết quả trúng tuyển trình độ thạc sĩ, Đợt tháng 9/2019 PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 17 Octobre 2019 15:36

Kết quả trúng tuyển trình độ thạc sĩ, Đợt tháng 9/2019. Xem file

 
Kết quả chấm thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 9/2019 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 15 Octobre 2019 10:39

Thông báo kết quả chấm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2019. Xem kết quả

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kì thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2019. Xem file

Nhận đơn phúc thảo tại Phòng Sau đại học

 
Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung đợt tháng 4/2019 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 23 Juillet 2019 09:08

Kết quả trúng tuyển bổ sung đợt tháng 4/2019. Xem file

 
Kết quả chấm phúc khảo kì thi tuyển sinh Thạc sĩ PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 02 Juillet 2019 10:39

Kết quả chấm phúc khảo kì thi tuyển sinh Thạc sĩ, đợt tháng 4/2019. Xem file

 
Kết quả trúng tuyển kì thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt tháng 4/2019 PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 15 Mai 2019 10:56

Kết quả công nhận trúng tuyển kì thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2019. Xem file

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2019. Xem file

 
«DébutPrécédent12SuivantFin»

Page 1 sur 2


 Truy cập