Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

LKDT Thông báo tuyển sinh
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Khóa 5/2020. PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 8 2020 08:45

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Khóa 5/2020. Xem thông báo

Mẫu đơn đăng ký. Tải file

 
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1/2020 PDF. In Email
Thứ năm, 19 Tháng 3 2020 16:22

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ. Xem file

Thông báo tuyển sinh. Xem file

Đơn đăng kí dự thi. Tải file

 
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ 2020 PDF. In Email
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 15:58

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Đợt 1/2020. Xem thông báo

Mẫu đơn đăng ký. Tải file

 
 Truy cập