Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Bí thư Đảng ủy nhà trường qua các thời kỳ

Đ/c Nguyễn Văn Thứ

Đ/c Huỳnh Thế Cuộc

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo

Đ/c Nguyễn Thị Bê

Đ/c Nguyễn Văn Thứ
(Nhiệm kì 1976 - 1977)

Đ/c Huỳnh Thế Cuộc
(Nhiệm kì 1977 - 1983)

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo
(Nhiệm kì 1984 - 1987)

Đ/c Nguyễn Thị Bê
(Nhiệm kì 1987 - 1989)

 

Đ/c Nguyễn Tấn Phát

Đ/c Từ Kỳ

Đ/c Bạch Văn Hợp

Đ/c Lê Vinh Quốc

Đ/c Nguyễn Tấn Phát
(Nhiệm kì 1989 - 1990)

Đ/c Từ Kỳ
(Nhiệm kì 1990 - 1994
Nhiệm kì 1994 - 1996)

Đ/c Bạch Văn Hợp
(Nhiệm kì 1996 - 1998
Nhiệm kì 2003 - 2005
Nhiệm kì 2005 - 2010)

Đ/c Lê Vinh Quốc
(Nhiệm kì 1998 - 2000)

 

Đ/c Bùi Mạnh Nhị

Đ/c Nguyễn Kim Hồng

Đ/c Bùi Mạnh Nhị
(Nhiệm kì 2000 - 2003)

Đ/c Nguyễn Kim Hồng
(Nhiệm kì 2010 - 2015)

 
Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

PGS. Trần Thanh Đạm

Thầy Huỳnh Thế Cuộc

PGS. Hoàng Chúng

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

PGS. Trần Thanh Đạm
Thầy Huỳnh Thế Cuộc PGS. Hoàng Chúng PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

 

PGS.TS. Từ Kỳ

PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm

PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị

TS. Bạch Văn Hợp

PGS.TS. Từ Kỳ PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị TS. Bạch Văn Hợp
 
Thành tích, khen thưởng trong 30 năm

Thành tích của Trường:

 • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (năm 1986)
 • Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước (năm 1996)
 • Cờ thi đua Tiên tiến xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 1991)
 • Trường Tiên tiến các năm học: 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
 • Trường Tiên tiến xuất sắc các năm học: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
  • Năm 1985 (02 Bằng khen): thành tích xuất sắc trong công tác văn nghệ;
  • Năm 1986:  thực hiện tốt nhiệm vụ năm học;
  • Năm 1987: thành tích đào tạo lưu học sinh nước bạn Cam-pu-chia;
  • Năm 1995 (02 Bằng khen): thành tích “Rèn luyện tay nghề Thực tập Sư phạm của sinh viên Đại học Sư phạm” và thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học & Công nghệ giai đoạn 1991-1995;
  • Các năm: 1996, 1998, 1999, 2000: thành tích xuất sắc trong phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học”;
  • Năm 2001: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 1996-2000;
  • Năm 2003: thành tích xuất sắc trong công tác “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2003;
  • Năm 2004 (02 Bằng khen): hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003 và thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 1990-2004;
  • Năm 2005 (03 Bằng khen): hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và phát triển Nhà trường giai đoạn 2001-2005; thành tích xuất sắc trong phong trào Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2005;
  • Nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông các tỉnh, thành phía Nam;
 • Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  các năm: 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 (02 Bằng khen), 2000, 2001, 2004, 2005 (03 Bằng khen) về thành tích xuất sắc trong các đợt vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức các hoạt động hè, Ánh sáng văn hóa hè, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào học sinh-sinh viên và thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông v.v…;
 • Bằng khen của Bộ Nội vụ (năm 1985) về thành tích xuất sắc trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;
 • Bằng khen của Bộ Quốc phòng các năm: 1984, 1993 trong công tác giảng dạy quân sự, tự vệ và đào tạo sĩ quan dự bị;
 • Bằng khen của Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh các năm: 1985 (02 Bằng khen), 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 (02 Bằng khen), 2001, 2004, 2005 về thành tích xuất sắc trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân quân, tự vệ;
 • Nhiều Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và của các địa phương khác về việc tổ chức các hoạt động hè, Ánh sáng văn hóa hè, Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh,  hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào học sinh – sinh viên trong trường học;
 • Năm 2004, Trường đạt giải xuất sắc nhất cuộc thi SAMSUNG DigitAll HOPE 2004 với sản phẩm “Từ điển kí hiệu giao tiếp của người khiếm thính” và với sản phẩm đó Trường cũng đoạt Cúp Vàng - giải thưởng về Công nghệ thông tin-Truyền thông Châu Á -Thái Bình Dương APICTA 2005 (tổ chức tại Chiangmai, Thái Lan – 02/2006) và nhiều Huy chương Vàng, Bạc trong các hội thi Nghiệp vụ Sư phạm - Văn nghệ - Thể dục thể thao toàn quốc và cấp Thành phố;

Thành tích của tập thể và cá nhân thuộc Trường

 • 01 Huân chương Lao động hạng Nhất cho cá nhân, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân, 11 Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân và đơn vị trực thuộc Trường;
 • 40 Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, 44 Huân chương chống Mỹ hạng Nhì, 41 Huân chương chống Mỹ hạng Ba, 37 Huy chương chống Mỹ hạng Nhất, 50 Huy chương chống Mỹ hạng Nhì;
 • Nhiều Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cam-pu-chia;
 • 01 Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp;
 • Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
 
Hoạt động Hợp tác Quốc tế

Công tác Hợp tác Quốc tếĐường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã tạo ra cơ hội và thách thức cho các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trong việc mở rộng hợp tác giao lưu với các nước trên thế giới.

Năm 1991, Ban đối ngoại của Trường được thành lập. Tháng 9 năm 1999, Ban được đổi thành Phòng Quan hệ Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn phát triển mới của Nhà trường, ngày 17/ 3/ 2006 Phòng Quan hệ Quốc tế được đổi tên thành Phòng Hợp tác Quốc tế.

Hợp tác quốc tế là một công tác quan trọng, cùng các hoạt động khác góp phần triển khai và thúc đẩy sự nghiệp đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lí, tạo thêm cơ sở vật chất, tăng thêm tư liệu thông tin về khoa học kĩ thuật, giáo dục đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng vị thế của Trường Đại học Sư phạm trong khu vực và trên thế giới.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  được thực hiện với nhiều hình thức.

 • Trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên.
 • Hợp tác đào tạo giảng viên ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 • Tổ chức các khóa thực tập trong nước và ngoài nước cho các giảng viên để nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp giảng dạy.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về các chuyên ngành khoa học và nghiệp vụ sư phạm.
 • Trao đổi tài liệu, giúp đỡ về trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của giảng viên, sinh viên.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 4


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 840 khách Trực tuyến