Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu

Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Tiếng Pháp

- Đào tạo đại học :

+ Cử nhân Sư phạm tiếng Pháp

+ Cử nhân ngôn ngữ Pháp : gồm hai chuyên ngành

* Biên Phiên Dịch

* Du lịch

- Đào tạo sau đại học :

+ Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

+ Master de recherche / Master professionnel : Liên kết đào tạo với Đại học Rouen

- Đội ngũ giảng viên : Giảng viêncủa Khoa là các tiến sỹ, thạc sỹ được đào tạo tại các trường đại học, các viện đào tạo của Pháp như : CIEP de Sèvres, CLA de Besançon, Université de Rouen, Université Stendhal-Grenoble III, Université de Grenoble, Université de Caen và các hoặc học viện chuyên ngành biên - phiên dịch và quản lý giáo dục (ESIT, ESPEMEN).

Khoa tiếng Pháp được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi DELF-DALF, bằng do Bộ giáo dục Pháp cấp  (hai khóa thi vào tháng 5 và 11 hằng năm).

Quan hệ song phương và đa phương :

+ Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) cùng Trung tâm tiếng Pháp châu Á Thái Bình Dương (CREFAP)

+ Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF)

+ Phòng Hợp tác và Hoạt động văn hóa thuộc Tổng Lãnh sự quán Pháp (SCAC)

+ Các viện và trường đại học Pháp ngữ

* Đại học Rouen

* Đại học Caen Basse-Normandie

* Đại học Stendhal-Grenoble III

* Đại Học Corse

* Viện Arthur Haulot (Bỉ)

* Trường đại học Rahabhat Chandrakasem (Bangkok, Thaï Lan)

* Đại Học Hoàng Gia Phnom Penh (Campuchia)

 

Sơ đồ tổ chức Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản