Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Tin tức, sự kiện, dư luận
Đại học Đồng Tháp: Thông báo số 1 - Về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp" PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 09:34

Trường Đại học Đồng Tháp - Thông báo số 1

Về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp"

 
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018 PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 03:31

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học

và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia

thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3248/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục gồm 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem tại website của Chương trình Khoa học Giáo dục tại địa chỉ http://www.chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 13, mười một (11) bản photo và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu theo quy định là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của Chương trình );

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; tên của chủ nhiệm nhiệm vụ và số điện thoại liên hệ;

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38267555.

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

5. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 06 tháng 11 năm 2017 (thứ Hai). Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục (trường hợp nộp trực tiếp).

Trân trọng thông báo./

 

 

File đính kèm
 
Hội nghị Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 17:00

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017

Sáng ngày 11/9/2017, tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phối hợp với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 dành cho khu vực miền Nam. Tham dự Hội nghị Tập huấn có GS. TSKH. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành; Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở khu vực miền Nam; đại diện các cơ sở giáo dục đại học và hơn 450 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 ở khu vực miền Nam.

 

GS.TSKH Trần Văn Nhung,Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

 

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung tập huấn bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; quy trình xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; hướng dẫn các vấn đề kỹ thuật khi làm hồ sơ và chấm hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, hội nghị dành nhiều thời gian cho việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị của các ứng viên.

 

GS.TSKH. Trần Văn Nhung,Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước giải đáp thắc mắc của các ứng viên

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chủ chốt trong các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia, dần tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Chủ trương này cũng tạo cơ sở để xác định vai trò, trách nhiệm và phương hướng phấn đấu cho cán bộ khoa học, giáo dục; trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng đội ngũ, đồng thời là cơ sở đề xuất và thực hiện chính sách, chế độ sử dụng, đãi ngộ đối với những trí thức có trình độ, uy tín cao.

Theo quyết định thành lập của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, năm 2017, cả nước có 110 Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; trong đó có Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê, đến nay đã có 12 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, gồm 09 ứng viên là cán bộ cơ hữu của Trường và 03 ứng viên ngoài Trường; trong đó có 01 ứng viên chức danh giáo sư.

 

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của miền Nam được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 
THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 4 năm 2017 PDF. In Email
Thứ bảy, 09 Tháng 9 2017 08:13

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ sơ tuyển đề tài tham dự chương trình

Vườn ươm Khoa học thanh niên đợt 4 năm 2017

 

Nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; tìm kiếm những đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức chương trình vườn ươm Khoa học Thanh niên thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á.

Chi tiết Thông báo

Link: http://www.khoahoctre.com.vn/thong-bao/hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe/vuon-uom/nhan-ho-so-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-vuon-uom-khoa-hoc-thanh-nien---10-ty-dong-ho-tro-cac-nha-khoa-hoc-tre-1480045509.html

Kính mời Các giảng viên đáp ứng đầy đủ Thể lệ gửi hồ sơ tham gia Chương trình này.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 trong tổng số 59


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 578 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5