Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Giới thiệu
GIỚI THIỆU
Giới thiệu phòng PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 14 Mars 2018 01:49


PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

1. Giới thiệu chung

1.1. Quá trình xây dựng và phát triển

Năm 1977, Ban phụ trách Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 96/TCCB-QĐ ngày 10 tháng 5 năm 1977 thành lập Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng. Nhiệm vụ của Phòng là quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công bố các công trình nghiên cứu, giáo trình giảng dạy; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các tỉnh, thành phía Nam, đồng thời kiêm nhiệm công tác quản lý, cấp phát thiết bị giảng dạy, nghiên cứu cho các đơn vị trong Trường.

Năm 1988, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 276/ĐHSP-QĐ ngày 08 tháng 8 năm 1988 đổi tên Phòng thành Phòng Quản lý khoa học và Thiết bị để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng, phục vụ thiết thực định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 1998 Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh xác định Khoa học Công nghệ, đào tạo sau đại học là nhiệm vụ mũi nhọn, có tính định hướng chiến lược cho quá trình phát triển của một trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia trên địa bàn phía Nam. Căn cứ các văn bản pháp quy về khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, ngày 24 tháng 11 năm 1998 Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 530/QĐ-ĐHSP đổi tên Phòng thành Phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học.

Năm 2010, để đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường ở một tầm cao mới trong giai đoạn mới, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 120/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 15/01/2010, tách Phòng Khoa học Công nghệ và Sau Đại học thành hai phòng: Phòng Sau Đại học và Phòng Khoa học Công nghệ và Tạp chí Khoa học.

Trong 30 năm đào tạo Sau đại học (tính từ 24/04/1987, ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 140-CT về việc giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trên đại học cho Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh), Trường đã đạt được những thành tựu quan trọng, là minh chứng thuyết phục về sự phát triển quy mô, tầm vóc, uy tín và chất lượng đào tạo của một trường đại học sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đã và đang tự khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo có uy tín trong nước, phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

1.2.1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường.

1.2.2. Nhiệm vụ:

Xây dựng phương hướng, kế hoạch, đề xuất biện pháp quản lý và phát triển công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

Quản lý danh mục, chương trình đào tạo, mở mã số các chuyên ngành đào tạo sau đại học.

Tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học: tuyển sinh, tổ chức giảng dạy - học tập, nghiên cứu, tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học theo quy định hiện hành.

Nghiên cứu đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

Đề xuất phương án, tổ chức thực hiện hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

1.3. Cơ cấu tổ chức

Stt

Họ và tên – Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc
Trưởng phòng

ĐTCQ: 028.38352020 - 181
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Lãnh đạo và quản lý chung;
Quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ;
Quản lý hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế;
Quản lý hoạt động NCKH, xây dựng Đề án và phát triển chương trình đào tạo.

2

ThS. Đỗ Nam Thanh
Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 028.38352020 - 182
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Quản lý các mảng công việc:
Đào tạo trình độ thạc sĩ;
Bồi dưỡng sau đại học;
Xây dựng các quy định, quy trình và kế hoạch hoạt động;
Báo cáo tổng hợp;
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

ThS. Phạm Thị Thu Thủy
Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 183
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Phụ trách văn thư lưu trữ; công tác tài chính.

4

ThS. Nguyễn Hồ Huyền Điệp
Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 181
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ tiến sỹ.

5

ThS. Lê Văn Bằng
Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 184
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ.

6

ThS. Nguyễn Chung Hải
Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 182
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ và website.

7

CN. Hoàng Đức Luyện
Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 184
Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ.

1.4. Các hoạt động thường xuyên tổ chức hay các đề án trọng điểm

- Hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ;
- Hoạt động đào tạo trình độ tiến sỹ;
- Hoạt động bồi dưỡng sau đại học;
- Hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Phối hợp xây dựng đề án, phát triển các mã ngành đào tạo sau đại học;
- Phát triển liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ trong và ngoài nước;
- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu tham khảo.

1.5. Thông tin liên lạc

- Địa chỉ : 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh;
- Điện thoại : 028.38391077 hoặc 028.38352020 – 181, 182, 183, 184;
- Website : http://www.hcmup.edu.vn?site=14;
- Email : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ;
- Hotline :TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Trưởng phòng     : 0939.64.84.36;
ThS. Đỗ Nam Thanh, Phó Trưởng phòng       : 0902.68.28.17.

2. Thành tích nổi bật

- 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;
- 01 Cờ thi đua của Chính phủ;
- 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 02 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 11 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;
- 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau;
- 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động.

3. Lãnh đạo tiền nhiệm

3.1. Ban Giám hiệu tiền nhiệm phụ trách Phòng:

- PGS. Trần Thanh Đạm;
- PGS. Hoàng Chúng;
- PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát;
- TS. Nguyễn Thị Bê;
- PGS. TS. Nguyễn Trọng Khâm;
- TS. Dương Lương Sơn;
- PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng.

3.2. Trưởng phòng tiền nhiệm:

- TS. Lâm Quang Vinh;
- PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát;
- GS. Cù Đình Tú;
- TS. Trần Ích;
- TS. Đoàn Ngọc Nam;
- TS. Nguyễn Mạnh Cường;
- PGS. TS. Võ Xuân Đàn;
- TS. Trịnh Thanh Sơn.

3.3. Phó Trưởng phòng tiền nhiệm:

- Thầy Phạm Ngọc Trang;
- TS. Nguyễn Trần Trác;
- Thầy Mai Thế Phú;
- Thầy Nguyễn Quý Tuấn;
- TS. Hoàng Thị Nhị Hà;
- ThS. Nguyễn Đức Quyết.

 
Lịch làm việc PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 16 Août 2017 17:00

 
 Truy cập