Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Hệ thống văn bản
HỆ THỐNG VĂN BẢN
Biểu mẫu đào tạo tiến sĩ PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 15:18

BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

File

1

Giấy xác nhận lịch học của nghiên cứu sinh

Tải file

2

Báo cáo tình hình học tập và nghiên cứu

Tải file

3

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

Tải file

4

Giấy giới thiệu

Tải file

5

Kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh

Tải file

6

Thư mời nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu

Tải file

7

Đơn xin xác nhận kết quả học tập và nghiên cứu

Tải file

8

Giấy xác nhận lịch học nghiên cứu sinh

Tải file

9

Mẫu xác nhận tham gia hội thảo

Tải file

 
Quy định - Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 19:09

1. Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Xem tại đây

2. Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Xem tại đây

3. Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây

 
Biểu mẫu đào tạo Thạc sĩ PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 13:46

HỆ THỐNG BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

Tải File

1

Giấy chứng nhận là học viên cao học

Tải File

2

Giấy xác nhận thời gian học

Tải File

3

Mẫu xin bảng điểm

Tải File

4

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Tải File

5

Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

Tải File

6

Đơn xin trả nợ học phần

Tải File

7

Đơn xin giả quyết học vụ

Tải File

8 Đơn xin học môn thay thế Tải File
 
Quy định - Quy chế tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 13:16

1. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây

2. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Xem tại đây

3. Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Xem tại đây

4. Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Xem tại đây

5. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Xem tại đây

6. Quy định Khung năng lực trình độ quốc gia Việt Nam. Xem tại đây

 
 Truy cập