280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ tư, 06 Tháng Ba 2019
07:00
 • Nội dung:  Tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2019
  Địa Điểm:  Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai
  Thành phần tham dự:  Phòng Đào tạo.
14:00
 • Nội dung:  Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo trường với đại diện sinh viên năm học 2018 - 2019
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Theo Kế hoạch số 42/KH-ĐHSP ngày 18/02/2019.
 • Nội dung:  Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 689/QĐ-ĐHSP ngày 28/02/2019.
15:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên
  Địa Điểm:  Phòng B508
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHSP ngày 25/02/2019.
17:00
 • Nội dung:  Sinh hoạt chuyên đề 3 Chi bộ sinh viên và công bố Quyết định về việc sắp xếp lại cơ cấu đảng viên của Chi bộ Sinh viên
  Địa Điểm:  Phòng A509
  Thành phần tham dự:  Đảng viên các Chi bộ Sinh viên, Thư mời.
 • Nội dung:  Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Đảng viên và đối tượng Đảng các Chi bộ Sinh viên 1, 2, 3; BCH Đoàn Trường và BCH Hội Sinh viên Trường; BCH Đoàn, Hội cơ sở trực thuộc Đoàn Trường, Hội Sinh viên Việt Nam Trường; Chủ nhiệm/Đội trưởng/Nhóm Trưởng các CLB, Đội, Nhóm cấp Trường; BCH Chi Đoàn, Chi Hội trực thuộc các Đoàn cơ sở.
bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu