280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ năm, 07 Tháng Ba 2019
08:00
 • Nội dung:  Chấm thi phúc khảo môn chung
  Địa Điểm:  Phòng B604
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 692/QĐ-ĐHSP ngày 01/3/2019.
09:00
 • Nội dung:  Họp rà soát tiến độ các dự án liên kết/ nhận tài trợ của nước ngoài
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng TC-HC, KH-TC, Đào tạo, SĐH, HTQT, QTTB; Chánh Văn phòng ETEP; các Trưởng ban/Tổ trưởng tổ công tác.
14:00
 • Nội dung:  Tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2019
  Địa Điểm:  Trường Trung học Thực hành
  Thành phần tham dự:  Phòng Đào tạo.
bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu