280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ năm, 14 Tháng Ba 2019
07:00
  • Nội dung:  Tập huấn chuyên sâu Hội thi Thiết kế hoạt động trải nghiệm lần thứ 2 năm 2019
    Địa Điểm:  Phòng A508
    Thành phần tham dự:  BTC Hội thi, thí sinh tham gia Hội thi, Thư mời.
16:00
  • Nội dung:  Làm việc với Tập đoàn Clarivate Analytics về Web Of Science (ISI)
    Địa Điểm:  Phòng A508
    Thành phần tham dự:  BGH, Phòng KHCN&MT-TCKH, Thư viện, 02 nhóm nghiên cứu mạnh Vật lý và Tâm lý Giáo dục.
bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu