French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

30 Tháng Ba 2020 - 05 Tháng Tư 2020
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
30 Tháng Ba
Thứ ba
31 Tháng Ba
Thứ tư
01 Tháng Tư
Thứ năm
02 Tháng Tư
Thứ sáu
03 Tháng Tư
Thứ bảy
04 Tháng Tư
Chủ nhật
05 Tháng Tư


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website