French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

21 Tháng Chín 2020 - 27 Tháng Chín 2020
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
21 Tháng Chín
Thứ ba
22 Tháng Chín
Thứ tư
23 Tháng Chín
Thứ năm
24 Tháng Chín
Thứ sáu
25 Tháng Chín
Thứ bảy
26 Tháng Chín
Chủ nhật
27 Tháng Chín


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website