Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Search Timetable
# Année Term Files
1 Kế hoạch Văn nghệ 22.12.11 kh07_vannghe.docx
2 Kế hoạch Làm thiệp 20.11.11 05.1-11_kh_20-11.doc
3 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn bien ban dai hoi.doc
4 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn ban kiem diem.doc
5 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn bao cao tong ket.doc
6 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn bien ban kiem phieu.doc
7 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn chuong trinh dai hoi doan.doc
8 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn chuan y bch chi doan.doc
9 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn huong dan to chuc dai hoi chi doan.doc
10 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn kich ban dh chi doan.doc
11 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn nghi quyet dai hoi.doc
12 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn phieu bau cu.doc
13 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn phuong huong.doc
14 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn the le bau cu.doc
15 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn thu moi.doc
16 Biểu Mẫu Đại hội Chi Đoàn trang tri dai hoi.rar
17 Thông báo TK số liệu Đoàn viên tb01_tkdoanvien.doc
18 Biểu Mẫu TK số liệu Đoàn viên mau3_danh sach bch chi doan + chi hoi.doc
19 Biểu Mẫu TK số liệu Đoàn viên thong ke ds doan vien.xls
20 Kế hoạch CB Đoàn Năng động Sá 14_15.9_hoi thi can bo doan nang dong sang tao (1).doc
21 Khác CB Đoàn Năng động Sá the le hoi thi cb doan nang dong sang tao.doc
22 Kế hoạch Đá bóng nam 2011 ke hoach bong da nam 2011.doc
23 Khác Đá bóng nam 2011 luat thi dau.docx
24 Khác Đá bóng nam 2011 luat thi dau.docx
25 Kế hoạch Nét đẹp SP 2011 52_18.10_kh net dep sv su pham 2011.doc
26 Kế hoạch test kh_07_18.11_quyhoachcanbo.doc
27 Thông báo CB Đoàn Năng động Sá tb so 1_hoi thi can bo doan nang dong sang tao (1).doc
28 Khác test 33_3.10_hdsinhhoatchidoan.doc
29 Biểu Mẫu Kết nạp ĐV mới bien ban.doc
30 Hướng dẫn Kết nạp ĐV mới hd02_24092011_ketnapdoanvien.doc
31 Biểu Mẫu Kết nạp ĐV mới giaydambao.doc
32 Biểu Mẫu Kết nạp ĐV mới vb_denghiketnapdoanvien.doc
33 Thông báo Đoàn tịch tb02_kpdoantich.doc
34 Kế hoạch SV với PL kh03_15.10_sinhvienvoipl.doc
35 Thông báo 33_3.10_hdsinhhoatchidoan.doc
36 Kế hoạch Legend IT Solutions legend it solutions.docx
37 Kế hoạch Legend IT 2012 legend it.docx
38 Kế hoạch Legend IT 2012 dkitlegend.doc
39 Kế hoạch SV5 tốt decuonghinhanh.doc
40 Kế hoạch test 251_19.4.2012_binhchonthanhnienlamtheoloibac2012.doc
41 Kế hoạch SV5 tốt 172012.hd-hsv.huong dan sinh vien 5 tot.doc
42 Hướng dẫn SV5 tốt 172012.hd-hsv.huong dan sinh vien 5 tot.doc
43 Hướng dẫn SV5 tốt 172012.hd-hsv.mau 02 - thanh tich sv5t cap lch. truong.doc
44 Hướng dẫn SV5 tốt 172012.hd-hsv.mau 04 - thanh tich sv 5 tot - cap tp.doc
45 Hướng dẫn SV5 tốt 172012.hd-hsv.mau 01 - tong hop dang ky sv5t 2012 cap truong.xls
46 Hướng dẫn SV5 tốt 172012.hd-hsv.mau 03 - tong hop sv5t cap lch.xls
47 Hướng dẫn Rèn luyện đoàn viên chuong trinh rldv nam hoc 2011-2012.doc
48 Hướng dẫn Rèn luyện đoàn viên hd thuc hien ct rldv2011-2012.doc
49 Hướng dẫn Rèn luyện đoàn viên phieurldv_cntt.doc
50 Hướng dẫn Phân tích đoàn viên 249_19.4.2012_hd ptcldv va bcdvuu 2011_ 2012.doc

«DébutPrécédent12SuivantFin»


 Login