Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Tra cứu thời khóa biểu
STT Năm học Học kỳ Tệp đính kèm
1 Hướng dẫn Phân tích đoàn viên 251_19.4.2012_binhchonthanhnienlamtheoloibac2012.doc
2 Hướng dẫn Phân tích đoàn viên bangtonghop_phantich_coso.xls
3 Hướng dẫn Phân tích đoàn viên cntt_bch doan hoi cac co so.xls
4 Hướng dẫn Nét đẹp SP 2011 phu luc so lieu-goi co so.xls
5 Hướng dẫn Phân tích đoàn viên [1335191841]

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»


 Login