Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương In
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 14:20
Trường có công văn 97/ĐHSP-ĐT ngày 31/3/2009 về việc quyết định cho toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên được nghỉ giảng dạy, làm việc và học tập vào ngày thứ bảy 4/4 và ngày thứ hai 6/4.