THÔNG BÁO HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỖ TRỢ HỌC TẬP In
Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 10:19

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về học bổng LAWRENCE S.TING và danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ học tập.

Link:

http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24059%3A2018-03-14-01-43-37&catid=863%3Atin-tuc-chung&lang=vi&site=0

https://drive.google.com/open?id=1QPNCn1w0oI06wvKFsU_TcL9oE4OvuAQL