THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-18 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY In
Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 10:28

VP gửi đến các bạn sinh viên văn bản “Kế hoạch đào tạo học kỳ hè năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy”.

Link:

https://drive.google.com/open?id=1mFsZwh-OxBMVY4A8AZxmtnvN4rxwvy0k