THÔNG BÁO TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-19 In
Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 16:40

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ I - năm học 2018-19.

Thời gian: 07-20 tháng Mười hai, 2018

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TclNxQ0pmZnZMNDFhUFJmTlZFQ1ZyVWstQkd3