Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên In
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 10:27

Đề nghị các bạn lớp Trưởng thông báo cho thành viên trong lớp biết kế hoạch về việc LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017_2018

THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN TỪ 11/06/2018 ĐẾN 23/06/2018. SAU THỜI GIAN NÀY HỆ THỐNG SẼ ĐÓNG LẠI

Lưu ý: tất cả sv các Khóa phải thực hiện việc này và sẽ tính vào việc đánh giá tính điểm rèn luyện cuối năm học.

Các bạn tải file tại đây và thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà Trường

 

http://www.mediafire.com/file/bac9dzrk28zz2gd/180_KH-DHSP_%20Ke%20hoach%20to%20chuc%20lay%20y%20kien%20phan%20hoi%20tu%20nguoi%20hoc%20ve%20H%u0110GD%20c%u1EE7a%20gi%u1EA3ng%20vi%EAn%20HK2%202017-2018%2005-31-2018%2009-20-24.pdf