Đăng kí thi tốt nghiệp ngành GDTH đợt 09/6/2018 In
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 15:45
Đăng kí thi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, đợt thi ngày 09/6/2018:

- Thời gian: ngày 25, 26 tháng 5 năm 2018, giờ hành chính;
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học, A310;
- Nhân sự phụ trách: ThS. Đinh Tiến Toàn.