Dự kiến lịch thi VLVH tháng 6-8 năm 2018 In
Thứ năm, 07 Tháng 6 2018 14:59

Dự kiến lịch thi cuối tháng 6 và cả tháng 7, tháng 8 năm 2018:

http://gdth.hcmue.edu.vn/ncq/lichthi/