Thông báo về Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2018 In
Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 11:53

Thông báo về Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2018.

Link download

Nếu không mở được file, các anh/chị hãy làm như sau:

Cách 1: nhấn chuột phải vào chữ "Link download", chọn Open Link in New Tab để xem.

Cách 2: Giữ Shift và Click vào chữ "Link download"

Cách 3: Di chuyển chuột đến chữ "Link download", bấm Ctrl - C, tạo Tab mới, Ctrl - V.

https://drive.google.com/open?id=0Bz1H8MIAVxT2WHFoVHNCdVpRb3BaS0FHYWVlb2JwSmRiOVRv