Chiêu sinh Lớp chuyên đề “Hiệu trưởng trường mầm non” Khóa 15 In
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHSP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng  5  năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non

Khóa 15

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non” chi tiết như sau:

  1. 1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.
  2. 2. Học phí toàn khóa : 3.500.000 đồng/học viên
  3. 3. Thời gian học:

- Từ 14/07/2018 đến ngày 14/01/2019 vào buổi tối thứ 7 (17h30 – 21h00) và cả ngày chủ nhật (Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00)

- Thời lượng: 300 tiết

  1. 4. Địa điểm học:

Tại phòng A. 305 (thứ 7) và A. 305 (Chủ nhật)Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

  1. 5. Cấp chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hoàn thành chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non”.

  1. 6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5: Phòng A3.07

- Liên hệ: Cô Trần Thị Thanh Tuyền (01645.153.278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513).

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú.

Nội dung: Họ tên – HTMN K15 – số điện thoại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – HTMN K15 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG

-     Phòng KH-TC, khoa GDMN;                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-     Lưu : ĐT, TC-HC.

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn