Thông báo số 128/TB-HSV về việc mời Hội viên sinh viên tham gia “Ngày hội đổi sách - HCMUE’s Book Exchange 2017” In
Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 16:08

Thông báo số 128/TB-HSV ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về việc mời Hội viên sinh viên tham gia “Ngày hội đổi sách - HCMUE’s Book Exchange 2017”