Thông báo số 135/TB-HSV về việc Quyên góp tập sách Múa hè xanh năm 2017 In
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 08:59

Thông báo số 135/TB-HSV ngày 28/4/2017 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về việc Quyên góp tập, sách tặng trẻ em vượt khó - học giỏi Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh năm 2017