Kết quả đăng ký sử dụng phòng ngày (28/3/2018) In
Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 11:06

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 27-3-2018

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày 08/4 và 15/4 trường tổ chức thi ngoại ngữ tại ADV, cơ sở chủ động mượn các cơ sở còn lại.

S

T

T

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 5, 29/3/2018, từ 17g30 - 21g00

1

50

Micro, Máy chiểu

Vật lý

A.503

2

Thứ 6, 30/3/2018, từ 17g30 - 21g00

1

50

Micro, Máy chiểu

Hoá học

A.503

3

Thứ 7, 31/3/2018,

tiết 6 - 10

1

50

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Đặc biệt

A.312

4

Thứ 7, 31/3/2018, từ 15g00 - 18g30

1

50

Micro, Máy chiểu

Giáo dục Chính trị

A.414

5

Thứ 7, 31/3/2018, từ 17g30 - 21g00

1

50

Micro, Máy chiểu

Hoá học

A.413

6

Thứ 5, 05/4/2018, từ 17g00 - 20g30

1

100

Micro, Máy chiểu

CNTT

Giảng đường D