Tọa đàm chuyên đề 2: "ĐẠI HỌC KHÔNG PHẢI LÀ HỌC ĐẠI" In
Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 14:16

Vào đầu mỗi năm học, nhằm giúp cho các sinh viên năm nhất có một định hướng tốt hơn trong những năm học đại học, Liên chi hội Khoa Vật lý đã tổ chức cho các bạn chuyên đề Đại học không phải là học đại. Trong chuyên đề này, các bạn sinh viên đã nghe cô Tô Thị Hoàng Lan chia sẻ về phương pháp học tập, định hướng học tập, tham gia hoạt động phong trào và cả việc làm thêm để có kinh nghiệm; từ đó các bạn cần biết chuẩn bị những gì cho ngày ra trường.