Danh sách chính thức SV nhận HB KKHT HK 1 năm học 2017 - 2018 In
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 11:59

 

 

SV cập nhật số tài khoản ngân hàng để nhận học bổng theo link:
https://docs.google.com/forms/d/1JEKGnEaLylR92Cs8KQsYzKHbvE6zMERI2SqElZtyt5A/viewform?edit_requested=true

 

 

Xem danh sách tại đây