Trả hồ sơ SV tốt nghiệp đợt tiếp theo In
Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 18:00

THÔNG BÁO

V/V TRẢ HỒ SƠ CHO SV TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018 (tiếp theo)

Bắt đầu từ năm học 2017 – 2018; sinh viên tốt nghiệp đợt 1 sẽ được Trường trả lại hồ sơ sinh viên (chỉ trả lại hồ sơ khi hoàn chỉnh). Thời gian trả hồ sơ tiếp theo được Phòng CTCT và HSSV thông báo như sau:

- Từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 7 năm 2018.

- Trả hồ sơ sinh viên các khóa học. K36-37-38-39 và K40 các ngành học tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, tại phòng A.110 bàn số 1

Phòng CTCT&HSSV thông báo để SV các khoa biết để thông báo sinh viên thực hiện thực hiện;

Trân trọng./

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

Huỳnh Công Ba