TÌNH HÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2009 (2) In
Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 09:13

Từ ngày 18/5 đến 26/5/2009, Khoa Ngữ văn đã tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn cho 28 sinh viên năm thứ tư. Các luận văn đều được đánh giá tốt, trong đó có bốn luận văn được xuất sắc đạt điểm 10.

NGÔN NGỮ

Stt

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn

Điểm

1

Trần Thị Oanh

Đặc điểm ngôn ngữ trong ca từ

dân ca Quan họ Bắc Ninh

9.7

2

Nguyễn Thuỵ Ái Nhân

Đặc điểm ngôn ngữ bình luận bóng đá

trên truyền hình

10

3

Trần Ngọc Mai Thảo

Tìm hiểu về định hướng lập luận

của kết từ tiếng Việt

9.0

4

Phan Các Mộng

Tường Vy

 

Vận dụng ngôn ngữ học tri nhận

khảo sát một số ý niệm thuộc phạm vi

giá trị truyền thống Việt

9.0

 

LÝ LUẬN VĂN HỌC

Stt

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn

Điểm

1

Ngô Thị Kim Nguyên

Người kể chuyện trong truyện ngắn

của Nguyễn Minh Châu sau 1975

9.0

2

Kiều Thị Sopri

Khảo sát thành tựu truyện ngắn

đương đại Việt Nam

8.0

 

HÁN NÔM

Stt

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn

Điểm

1

Huỳnh Thị Thuỳ Trang

Khảo sát văn bản và đặc điểm thể loại

của một số bài chiếu

10