Kết quả Sơ khảo cuôc thi IT Legend 打印
周六, 2012年 04月 28日 02:40

Các đội màu vàng là đội đã lọt được vào vòng Bán kết cuộc thi IT Legend

Bán kết và chung kết sẽ được tổ chức vào 7h00 ngày chủ nhật 6/5/2012 tại Giảng đường D - ĐH Sư phạm TP HCM

BTC sẽ liên hệ với các đội triển khai qui chế và cách thức thi

 

BAN TỔ CHỨC