Danh Sách Đoàn Viên Ưu Tú học lớp nhận thức Đảng 2013 打印
周三, 2013年 05月 08日 22:58

BCH Đoàn Khoa CNTT chúc mừng các Đoàn Viên Ưu Tú sau đã được xét đi học lớp Nhận Thức Đảng. Đề nghị các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc trong 2 ngày 11-12/5/2013 tại giảng đường D. Cụ thể: sáng 7g30 -11g30, chiều 13g30 - 17g00.